دانلود آهنگ جدید ترکی استانبولی ۲۰۱۸ حاکان پیکر به نام اکی گوز اودا + ترجمه فارسی

Download New Single Hakan Peker – İki Göz Oda 2018

خواننده: Hakan Peker  نام آهنگ: İki Göz Oda سبک آهنگ: پاپ

Hakan Peker - İki Göz Oda 2018

Hakan Peker – İki Göz Oda 2018

دانلود آهنگ در ادامه مطلب:

(بیشتر…)

دانلود آهنگ جدید ترکی استانبولی ۲۰۱۸ علی شان به نام الاهی عدالت

Download New Single Alişan – İlahi Adalet 2018

خواننده: Alişan نام آهنگ: İlahi Adalet  سبک آهنگ: پاپ

Alişan – İlahi Adalet 2018

Alişan – İlahi Adalet 2018

دانلود آهنگ در ادامه مطلب:

(بیشتر…)

دانلود آهنگ جدید ترکی ۲۰۱۸ ابرو گوندش به نام بن یورولدوم حیات دان + ترجمه فارسی

Download New Single Ebru Gündeş – Ben Yoruldum Hayat 2018

خواننده: Ebru Gündeş نام آهنگ: Ben Yoruldum Hayat  سبک آهنگ: آربیست

Ebru Gündeş - Ben Yoruldum Hayat [2018] Single

Ebru Gündeş – Ben Yoruldum Hayat [2018] Single

دانلود آهنگ در ادامه مطلب:

 

(بیشتر…)

Demet Akalın

Demet Akalın – Canıma Da Değsin [2018] Single

دانلود آهنگ جدید ترکی ۲۰۱۸ دمت آکلین به نام جانیمادا  دیقسین

 Download New Single Demet Akalın – Canıma Da Değsin 2018

خواننده: Demet Akalın نام آهنگ: Canıma Da Değsin سبک آهنگ: پاپ

دانلود آهنگ در ادامه مطلب:

(بیشتر…)

Cansever Ft. Nurhana

Cansever Ft. Nurhana – Biz İkimiz (Single) 2018

دانلود آهنگ جدید ترکی ۲۰۱۸ جان سئون فیت نورخانا به نام بیز اکیمیز

Download New Single Cansever Ft. Nurhana – Biz İkimiz (Single) 2018

خواننده: Cansever Ft. Nurhana نام آهنگ: Biz İkimiz سبک آهنگ: پاپ

دانلود آهنگ در ادامه مطلب:

(بیشتر…)

Tuğba Yurt

Tuğba Yurt – Yine Sev Yine (Single) 2018

دانلود آهنگ جدید ترکی ۲۰۱۸ توبا یورد به نام ینه سئو ینه

Download New Single Tuğba Yurt – Yine Sev Yine [2018]

خواننده: Tuğba Yurt  نام آهنگ: Yine Sev Yine سبک آهنگ: پاپ

دانلود آهنگ در ادامه مطلب:

(بیشتر…)

Pinhani

Pinhani – Kendinden Usandırma 2018

دانلود آهنگ جدید ترکی ۲۰۱۸ پنهانی به نام کندینه اوسلاندیرما

Download New Single Pinhani – Kendinden Usandırma [2018]

خواننده: Pinhani نام آهنگ: Kendinden Usandırma سبک آهنگ: پاپ

دانلود آهنگ در ادامه مطلب:

(بیشتر…)

Ahmet Toprak Eğrikaya

Ahmet Toprak Eğrikaya – Aşklar Mağlup (Single) 2018

دانلود آهنگ جدید ترکی ۲۰۱۸ احمد توپراک اقرکایا به نام آشکلار مغلوب

Download New Single Ahmet Toprak Eğrikaya – Aşklar Mağlup 2018

خواننده: Ahmet Toprak Eğrikaya نام آهنگ: Aşklar Mağlup سبک آهنگ: پاپ

دانلود آهنگ در ادامه مطلب:

 

(بیشتر…)

Ceylan

Ceylan – Gözlerine Bakınca Senin [2018] Single

دانلود آهنگ جدید ترکی ۲۰۱۸ جیلان به نام گوزلرینه باکینجا سنین

Download New Single Ceylan – Gözlerine Bakınca Senin [2018] Single

خواننده: Ceylan  نام آهنگ: Gözlerine Bakınca Senin سبک آهنگ: آربیست

دانلود آهنگ در ادامه مطلب:

(بیشتر…)